Regulamin strony

Drogi Kliencie! rejestrując się na stronie internetowej jantarstudio.pl zgadzasz się na nasze warunki i akceptujesz postanowienia naszego regulaminu.

Strona jantarstudio.pl oraz jantarstudio.com należy do firmy Jantar Studio Artur Miklewski z siedzibą w Łomiankach przy ul. Ogrodowej 31, 05-092 Łomianki (Kiełpin), woj. mazowieckie, POLSKA, NIP: 118-08-97-014, REGON: 12392657.

Wszystkie zdjęcia, teksty i opisy należą do firmy Jantar Studio.

Zabraniamy bez naszej zgody na kopiowanie, powielanie i udostepnianie naszych zdjęć, wzorów i pomysłów na innych stronach www oraz w jakichkolwiek w innych mediach.

Osoby zainteresowane wykorzystaniem naszych zdjęć do ilustracji w prasie lub w artykułach na innych stronach internetowych, muszą do nas napisać ze szczegółowym podaniem numerów zdjęć i zakresu w jakim zostaną wykorzystane. W tym przypadku podamy informacje jakie wymagamy aby się znajdowały.


Rejestrując się na stronie internetowej jantarstudio.com:

zobowiązuję się do nie udostępniania treści oraz zdjęć, wzorów i pomysłów będących naszą własnością innym osobom, którzy nie posiadają u nas aktywnego konta i mogło to by doprowadzić do wykorzystania ich w celach zarobkowych,

zobowiązuję się do przestrzegania dobrych zasad etyki handlu i biznesu,

zobowiązuję się do nie zamieszczania opinii i komentarzy wulgarnych, złośliwych oraz ogólnie przyjętych za obraźliwe,

zobowiązuję się do nie zamieszczania reklam, linków www oraz treści nie związanej z tematyką bursztynu i jubilerstwa.

Łomianki, dnia 10 października 2012r.