Wtorek, 18 Czerwiec 2019r.

 

Logo programu dofinansowania i poddziałania 6 5 2 

Poddziałanie 6.5.2. POIG

„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

 

Podstawa prawna udzielania wsparcia przedsiębiorcom biorącym udział w programach promocji:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 160, poz. 955).

oraz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892) .

Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 6 sierpnia 2010 r.

Cel poddziałania 6.5.2. POIG

Poddziałanie 6.5.2 POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Beneficjentami tego Poddziałania są przedsiębiorcy. Zasadniczymi instrumentami realizacji tego poddziałania będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2. POIG

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym.

 Rodzaje projektów kwalifikujących się do udziału w poddziałaniu 6.5.2. POIG

Wsparcie w ramach poddziałania 6.5.2 POIG będzie dedykowane dla przedsiębiorców biorących udział w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

 Branżowe programy promocji i programy promocji o charakterze ogólnym zostaną wybrane przez ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego 6.5.1 POIG „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. 

 Branżowy program promocji będzie to koncepcja obejmująca okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w której określone będą:

a)      rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę lub producentów towarów jednego rodzaju,

b)      rynki, na których prowadzone są działania promujące,

c)      katalog rodzajów działalności związanych z daną branżą, usługami lub towarami jednego rodzaju,

d)      katalog produktów, usług lub towarów jednego rodzaju, które będą objęte działaniami promującymi

- realizowana na podstawie umowy o realizację programu branżowego zawartej w
      ramach poddziałania 6.5.1 POIG, 2007 – 2013.

Programy promocji o charakterze ogólnym będą to jednorazowe imprezy promujące Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą, określone na liście programów promocji o charakterze ogólnym.

 Maksymalna wartość wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2. POIG

  • Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.
  • Wielkość pomocy na udział w  programie promocji o charakterze ogólnym nie może przekroczyć 75 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą 
    na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla programów promocji o charakterze ogólnym w ramach poddziałania 6.5.2. POIG

Lista programów promocji o charakterze ogólnym, na udział w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie w 2011 r. 

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 6.5.2 POIG zostały zatwierdzone w dniu 22 czerwca 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Pełna dokumentacja aplikacyjna zostanie zamieszczona na stronie www.mg.gov.pl wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie : http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652

Źródło informacji: www.amber.com.pl

 

Dane kontaktowe

  • ul. Ogrodowa 31, 05-092 Łomianki, Polska
  • +48 22 751 76 19
  • 501 733 773
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Producent biżuterii

Bądź z nami

FacebookTwitterGoogle BookmarksNasza Klasa
Do góry strony