Piątek, 24 Listopad 2017r.
Polish English German Italian Russian

Jedną ze sprawdzonych metod odróżnienia bursztynu od innych żywic naturalnych i sztucznych jest badanie w świetle podczerwonym.

Jak rozpoznać bursztynNiestety technika ta nie jest często praktykowana ze względu na swoją dostępność. Prostą i łatwą metodą rozpoznawania bursztynu jest jego waga i zapach. W przeciwieństwie do kamienia jantar będzie pływał w słonej wodzie, a podpalony zacznie się tlić i wydzielać tajemniczy miły zapach. Stąd też jedna z jego nazw: bernstein to w językach germańskich- " kamień, który się pali". Wpatrując się w bursztyn oglądamy nieskończone piękno barw, odcieni i upływającego czasu.
 

 

Targi

AMBERIF 2015 - 22. Międzynarodowe Targi Bursztynu

22. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni JubilerskichPonad 450 firm z Polski, ...

Więcej...

Zapraszamy na Złoto Srebro Czas 2014

15. edycja targów Złoto Srebro Czas będzie stała pod znakiem trendów w jubilerskiej modzie i ...

Więcej...

15. Międzynarodowe Targi Bursztynu

Targi AMBERMART otwierają jesienny sezon wystawienniczy, pozwalając zagranicznym kupcom na ...

Więcej...

Amberif 2014 - i inne informacje związane z bursztynem

Amberif po raz 21. Ponad 450 wystawców z 12 krajów i ponad 6 tysięcy odwiedzających spodziewają ...

Więcej...

Amberif 2014 - Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich

Zapraszamy na 21 Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, któe odbędą się ...

Więcej...

Wiadomości z kraju

 • PAN Muzeum Ziemi w Warszawie serdecznie zaprasza na XXXI Spotkanie badaczy bursztynu Stan badań bursztynu w Polsce, które odbędzie się w dniu 17 listopada w gmachu Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Aleja Na Skarpie 27 o godz. 11. PAN Muzeum Ziemi w Warszawie serdecznie zaprasza na XXXI Spotkanie badaczy bursztynu Stan badań bursztynu w Polsce, które odbędzie się w dniu 17 listopada w gmachu Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Aleja Na Skarpie 27 o godz. 11.  W programie spotkania podsumowanie badań nad bursztynem: A. Pielińska: Las bursztynodajny – rekonstrukcje i wizje artystyczne R. Maćkowska: Lecznicze właściwości minerałów i bursztynu K. Szczepaniak: Inkluzje ochotek w bursztynie bałtyckim B. Naglik: Wykorzystanie spektroskopii Ramana w badaniach żywic kopalnych - teraźniejszość i przyszłość Z. Kostjaszowa: Bursztyn na Sambii – wydobycie, obróbka, wydarzenia J. R. Kasiński, B. Słodkowska, R. Kramarska - Korelacja stratygraficzna osadów bursztynonośnych z północnej Lubelszczyzny i Wołynia A. Klikowicz, M. Kosior: Działalność MSB O. Remezowa, T. Okholina, O. Komliew, W. Matsui: Szlaki bursztynowe. Naukowo-metodyczne podstawy racjonalnego wykorzystania złóż bursztynu – projekt Nr 52 współpracy PAN-NANU, 2015–2017. K. Zglinicki: Skład mineralogiczny i geochemiczny minerałów ciężkich ze stanowiska Novi Petriwci Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy spotkania będą mogli zwiedzić wystawę stałą Bursztyn Polska i Świat.  Informacje i zgłoszenia uczestnictwa: Dział Bursztynu, Muzeum Ziemi PAN, Aleja Na Skarpie 27, 00-488 Warszawa Tel. 22 6297479 w. 112, 116 e-mail: katarzyna.kwiatkowska@mz.pan.pl lub taumantis@gmail.com

 • W 22. edycji Międzynarodowego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award uczestnicy zmierzą się z tematem „Uśmiech losu”. W 22. edycji Międzynarodowego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award uczestnicy zmierzą się z tematem „Uśmiech losu”. Przypadkowe spostrzeżenie może czasem prowadzić do zaskakujących odkryć. Dla projektantów otwiera się wówczas przestrzeń dla intuicji i subiektywnego wyrazu. Być może ta subiektywna ekspresja oparta jest na archetypach, podstawowych motywach ludzkiej wyobraźni? Być może wyniki te bazują na skojarzeniach z naszej własnej nieświadomości? Bursztyn występuje w różnych barwach, a obserwacja jego kształtów pobudza naszą kreatywność. Oczywiste struktury tego naturalnie powstałego materiału stoją często w silnym kontraście względem stosowanych przez nas technik. Tym niemniej, niekiedy udaje nam się skutecznie uwidocznić i skonkretyzować naszą intuicję. W naszej interpretacji bursztynu, a także poprzez wzajemne zależności między naturą, techniką i intuicją, możemy wyjść daleko poza granice naszego rozumu i „przypomnieć” sobie coś, co nikomu jeszcze nie było znane. Barbara Schmidt, kuratorka konkursu Celem konkursu jest promocja bursztynu jako środka wyrazu artystycznego. Organizator – Międzynarodowe Targi Gdańskie SA – oczekuje projektów biżuterii, w których bursztyn będzie odgrywał istotną rolę i w których zastosowanie znajdzie wyłącznie naturalny bursztyn bałtycki. Akceptowane będą wyłącznie prezentacje (2-D) w postaci projektu wykonanego w dowolnej technice graficznej: rysunek, rendering, wizualizacja albo fotografie gotowego prototypu lub modelu – przedstawionego na planszy o wymiarach 30 x 30 cm. Pracę wraz z oryginałem zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć do siedziby organizatora do dn. 26 stycznia 2018 r. (możliwe jest zgłoszenie uczestnictwa i...

 • Pracownia złotnicza, malarska, ceramiczna, fotograficzna, architektoniczna, projektowania odzieży, warsztat kastomizacji motocykli, miejsce spotkań miłośników kolei – to wszystko jest już w budynku starej kolejki wąskotorowej w podwarszawskim Piasecznie. A będzie jeszcze więcej – pod wspólnym szyldem Bohema.Pracownia złotnicza, malarska, ceramiczna, fotograficzna, architektoniczna, projektowania odzieży, warsztat kastomizacji motocykli, miejsce spotkań miłośników kolei – to wszystko jest już w budynku starej kolejki wąskotorowej w podwarszawskim Piasecznie. A będzie jeszcze więcej – pod wspólnym szyldem Bohema.  Nazwa „Bohema” ma wywoływać skojarzenia z grupowymi działaniami artystycznymi, ale także z wolnością twórczą. „Bohema wydała mi się najbardziej odpowiednia jako wspólny mianownik dla tej różnorodności działań, jakie już są i w najbliższej przyszłości będą tu podejmowane” – tłumaczy  Marcin Tymiński, pomysłodawca zjednoczenia wszystkich istniejących dotychczas w budynku starej kolejki wąskotorowej pracowni i poszerzenia zakresu ich działalności. „Jednym z naszych głównych założeń jest aktywizacja mieszkańców – w naszych pracowniach będziemy organizować spotkania o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Do Bohemy będziemy zapraszać także mniej i bardziej znanych twórców aktywnych w różnych środowiskach artystycznych na spotkania i wystawy, których wernisaże planujemy organizować średnio co kwartał. W Bohemie nie zabraknie też muzyki – będzie ona towarzyszyła większości działań” – zapowiada Tymiński. Niezależnie od cokwartalnych wernisaży planowane są także prezentacje interesujących dokonań z różnych dziedzin sztuki.  Jedną z tych dziedzin jest złotnictwo. Już niebawem w Bohemie będzie funkcjonować na pełnych obrotach pracownia złotnicza Marcina Tymińskiego dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Będą się w niej odbywać kursy biżuterii na różnych poziomach zaawansowania, będzie ona też otwarta na zasadzie...

 • Premier Dmitrij Miedwiediew zatwierdził strategię rozwoju rosyjskiej branży bursztynniczej do roku 2024, która przewiduje wzmocnienie pozycji Rosji jako producenta wyrobów bursztynowych na światowym rynku.Premier Dmitrij Miedwiediew zatwierdził strategię rozwoju rosyjskiej branży bursztynniczej do roku 2024, która przewiduje wzmocnienie pozycji Rosji jako producenta wyrobów bursztynowych na światowym rynku. Celem Strategii jest stworzenie wysokiej jakości, konkurencyjnego, stabilnego i zrównoważonego (pod względem podaży i popytu) przemysłu obróbki bursztynu, zapewniającego krajowym i zagranicznym rynkom produkty o wysokiej jakości i konkurencyjności. Jej realizacja przewidywana jest w dwóch fazach. W pierwszej fazie – w latach 2016-2018 – główny nacisk ma być położony na ochronę potencjału branży oraz przeciwdziałanie niekorzystnym warunkom gospodarczym przy wsparciu ze strony państwa, do którego zadań należy inwestycja w aktywa trwałe, dbałość o zatrudnianie specjalistów oraz przygotowanie planu modernizacji technologicznej. W drugiej fazie (2019-2024)strategia zakłada osiągnięcie przez rosyjską branżę bursztynniczą poziomu krajów będących liderami w produkcji biżuterii z bursztynem oraz umocnienie pozycji Rosji na światowym rynku. Ma to być efektem m.in. rosnącego przetwórstwa bursztynu na miejscu i przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również działania w Federacji Rosyjskiej ośrodków  kulturalnych, turystycznych i edukacyjnych związanych z wydobyciem, przetwórstwem i handlem bursztynem – ich liczba ma wzrosnąć z 20 do 30. Strategia zakłada, że tempo światowego wzrostu rynku bursztynu będzie na poziomie 3% i że zapotrzebowanie na wyroby z bursztynem będzie rosło w Chinach, krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, przy czym na Chiny będzie przypadać połowa światowego zapotrzebowania.  Strategia zakłada również 7-krotny wzrost wartości produkcji biżuterii w Rosji...

 • Długo wyczekiwana polskojęzyczna publikacja będąca zbiorem referatów wygłoszonych przez uznanych ekspertów w trakcie Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu towarzyszącego targom amberif 2013 miała swoją premierę na targach Ambermart 2017.Długo wyczekiwana polskojęzyczna publikacja będąca zbiorem referatów wygłoszonych przez uznanych ekspertów w trakcie Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu towarzyszącego targom amberif 2013 miała swoją premierę na targach Ambermart 2017. Zbiór streszczeń bądź pełnych tekstów wystąpień wszystkich uczestników sympozjum zatytułowanego „Amber. Deposits – Collections – The Market” w języku angielskim wydano w 2013 r. „Polskojęzyczna monografia nie jest wiernym odtworzeniem materiałów z roku 2013, ponieważ nie wszystkie referaty zostały w niej zamieszczone, a część z nich została opublikowana w szerszej niż uprzednio formie” – wyjaśnia prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz. Część tekstów została także uaktualniona zgodnie z aktualnymi wynikami badań. Książka „Bursztyn. Złoża – właściwości – kolekcje”, wydana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników pod redakcją prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, dr Anny Sobeckiej oraz dr Elżbiety Sontag, dzieli się na dwie części: przyrodniczą (rozdziały dotyczące znalezisk; złóż i kopalni bursztynu oraz innych żywic kopalnych; inkluzji organicznych w bursztynie i kopalu; właściwości i identyfikacji bursztynu; konserwacji bursztynu) oraz część poświęconą sztuce i wystawiennictwu (bursztyn w archeologii, sztuce i wzornictwie; kolekcje bursztynu; targi i wystawy bursztynu).  Sympozjum „Złoża – kolekcje – rynek”, które odbyło się po raz 20. w czasie Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich amberif, było pierwszym tak dużym międzynarodowym spotkaniem o charakterze interdyscyplinarnym. Wygłoszono blisko 30 referatów i zaprezentowano ok. 20 posterów wprowadzających do aktualnej wiedzy o bursztynie w różnych aspektach. Więcej...

 • 221 wystawców z 9 krajów, w tym 82 z zagranicy oraz ponad 3 000 odwiedzających z 47 krajów – głównie z Chin, Niemiec, Łotwy, Rosji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Węgier – tyle mówią statystyki. A co mówią wystawcy?221 wystawców z 9 krajów, w tym 82 z zagranicy oraz ponad 3 000 odwiedzających z 47 krajów – głównie z Chin, Niemiec, Łotwy, Rosji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Węgier – tyle mówią statystyki. A co mówią wystawcy? „Sytuacja na rynku zmienia się i, choć w naszej firmie jest stabilna, to przygotowujemy się do zmiany linii produkcyjnej, by jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb rynków europejskich i amerykańskiego. Mamy nadzieję, że uda się odzyskać ‘starych’ klientów” – powiedział Andrzej Gierszewski z firmy Kolia Jarosław Lis. Zmienia się także profil klientów z Azji, zwłaszcza z Chin: obecnie znacznie większym zainteresowaniem z ich strony cieszy się wzornictwo dalekie od tradycyjnych zawieszek z żółtego bursztynu w oprawach ze złota – bazujące na wysokiej jakości kamieni utrzymane w nowoczesnym stylu europejskim. Swoich szans na globalnym rynku coraz więcej producentów upatruje w podniesieniu jakości do najwyższej i nowoczesnym designie biżuterii z bursztynem. „Naszym celem jest tworzenie biżuterii z najwyższej półki jubilerskiej, która śmiało mogłaby konkurować ze znanymi światowymi markami. Zapowiadające ją krótkie serie, które powstały we współpracy z projektantem Mironem Kutarbą, zostały pozytywnie ocenione przez naszych klientów na targach AMBERMART. Z tym większą więc motywacją przygotujemy pełną kolekcję na targi amberif 2018” – zapowiada Ryszard Węsierski z firmy A2 Studio Biżuterii. Tegoroczne statystyki...

 • Pierścień Beijing zaprojektowany przez Mirona Kutarbę i wykonany w firmie A2 Studio Biżuterii to laureat Konkursu na Najatrakcyjniejszą Biżuterię z Bursztynem prezentowaną na targach ambermart 2017. Pierścień Beijing zaprojektowany przez Mirona Kutarbę i wykonany w firmie A2 Studio Biżuterii to laureat Konkursu na Najatrakcyjniejszą Biżuterię z Bursztynem prezentowaną na targach ambermart 2017. Od trzech edycji to nie publiczność, ale fachowe międzynarodowe jury wyłania laureatów tego konkursu, osobiście typując do oceny najlepsze ich zdaniem prace w ofercie wystawców. „Wielokrotnie słyszeliśmy w poprzedniej formule konkursu, że pomijane są naprawdę wartościowe prace, które z różnych powodów nie zostały zgłoszone na konkurs. Postanowiliśmy więc zaryzykować i odwrócić tę formułę. Po dwóch edycjach okazało się, że mamy wielu bardzo skromnych i bardzo zdolnych jubilerów i złotników, którzy być może sami nie zdecydowaliby się zgłosić swoich prac i zawalczyć o nagrodę” – twierdzi Ewa Rachoń.  Jury w składzie: Suzanne Eid – redaktor naczelna bejruckiego pisma "Collection. Pan-Arab Luxury Magazine”; Petra Hölscher – historyk sztuki, kustosz Międzynarodowego Muzeum Designu w Monachium Die Neue Sammlung; Krzysztof Jacobson – rzeczoznawca jubilerski; Anna Klucznik – historyk sztuki; Marek Mikicki – mistrz złotnictwa poddało ocenie 24 prace wybrane na konkurs spośród biżuterii prezentowanej na Międzynarodowych Targach Bursztynu ambermart 2017. Jury przyznało nagrodę firmie A2 Studio Biżuterii za pierścień Beijing zaprojektowany przez Mirona Kutarbę. Został on nagrodzony za innowacyjną formę i wyeksponowanie piękna bursztynu. „Praca łączy w sobie lekkość, nowoczesną technologię, tradycyjny metal i czystość wykonania.  Pracę charakteryzuje wielość znaczeniowa na różnych poziomach. Z estetycznego punktu widzenia jest to nowoczesny obiekt Art Deco, a...

 • Mariacka, bodaj najsłynniejsza i najpiękniejsza gdańska uliczka, będzie obchodzić swoje święto w tradycyjnej wieczornej scenerii wypełnionej licznymi atrakcjami. Jedną z nich będzie możliwość przymierzenia kolii podarowanej księżnej Kate w czasie jej niedawnej wizyty w Gdańsku. Warto, nawet jeśli to tylko wierna kopia… Mariacka, bodaj najsłynniejsza i najpiękniejsza gdańska uliczka, będzie obchodzić swoje święto w tradycyjnej wieczornej scenerii wypełnionej licznymi atrakcjami. Jedną z nich będzie możliwość przymierzenia kolii podarowanej księżnej Kate w czasie jej niedawnej wizyty w Gdańsku. Warto, nawet jeśli to tylko wierna kopia… Wykonana z naturalnego bursztynu bałtyckiego w kolorze mlecznym i 14-karatowego złota kolia “Qule” zaprojektowana z myślą o księżnej I podarowana jej w lipcu br. w czasie wizyty książąt Cambridge w Gdańsku wzbudziła ogromne zainteresowanie. O firmie S&A, pomysłodawcy i sponsorze prezentów dla pary książęcej, wiele mówiło się nie tylko w Polsce. “Otrzymywaliśmy gratulacje z różnych stron świata, chociażby z Chin, gdzie jesteśmy marką bardzo rozpoznawalną - mamy tam około stu swoich sklepów. Zapytania o produkty, jakie otrzymała para książęca, przychodziły z całej Europy, oczywiście również z Wielkiej Brytanii” – powiedziała Marzena Leś, dyrektor ds. eksportu w S&A Jewellery Design, w wywiadzie dla Radia Gdańsk. I właśnie to zainteresowanie stało się inspiracją dla S&A, by pokazać tę kolię szerszej publiczności. Okazją ku temu są dostępne dla publiczności targi bursztynu ambermart w Amber Expo, gdzie będzie ona prezentowana na stoisku firmy (A.206), oraz “Mariacka pod żaglami”, gdzie w salonie firmowym S&A od godziny 17 do 22 będzie można kolię nie tylko przymierzyć, ale i wziąć...

 • 24 sierpnia w Muzeum Bursztynu na Rynku Starego Miasta w Warszawie odbył się wyjątkowy pokaz mody pod hasłem „Bursztyn nie musi być nudny!”, którego największą gwiazdą – wbrew temu, co twierdzą media – byli nie Maciej Myszkowski czy Paulina Sykut-Jeżyna, ale… bursztyn! 24 sierpnia w Muzeum Bursztynu na Rynku Starego Miasta w Warszawie odbył się wyjątkowy pokaz mody pod hasłem „Bursztyn nie musi być nudny!”, którego największą gwiazdą – wbrew temu, co twierdzą media – byli nie Maciej Myszkowski czy Paulina Sykut-Jeżyna, ale… bursztyn! „Pokazujemy nowe oblicze bursztynu i udowadniamy, że pasuje on zarówno do młodej dziewczyny, jak i kobiety ceniącej klasykę. Celem jest odświeżenie wizerunku i przybliżenie młodej generacji tak doskonałego kamienia, jakim jest bursztyn” – tak prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna, dziennikarka Polsatu, przedstawiła ideę pokazu. Obie zaprojektowane z myślą o pokazie kolekcje –biżuterii autorstwa Agaty Całki i mody Marii Pilewicz – adresowane były właśnie do tych dwóch grup wiekowych. Z myślą o kobietach 20+ powstały sukienki inspirowane koszulą męską i kolorowa biżuteria będąca w dużej części połączeniem bursztynu i emalii, zaś dla tych starszych, ceniących klasykę, proste sukienki nawiązujące do kimona oraz duże biżuteryjne formy geometryczne ze złotem Bałtyku w bogatej gamie barwnej. „Postawiłyśmy na proste formy, ponieważ bursztyn nie lubi konkurencji” – podsumowała Agata Całka. Bursztyn był wprawdzie największą gwiazda pokazu, ale nie jedyną. Scenografem i choreografem był Jarosław Szado, na wybiegu pojawił się znany model Maciej Myszkowski, a wśród gości m.in. Ambasador Bursztynu Lidia Popiel, dyrygentka i kompozytorka Agata Steczkowska oraz aktorka Anna Powierza....

 • 8 udokumentowanych złóż bursztynu szacowanych na ponad 1100 ton, 1842 bursztynu wydobytego w trakcie prac poszukiwawczych, 33 nowe zatwierdzone projekty robót geologicznych, 7,5 tys. zatrzymanego surowca na granicach – to najkrótsze podsumowanie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” za 2016 r. opublikowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny.8 udokumentowanych złóż bursztynu szacowanych na ponad 1100 ton, 1842 bursztynu wydobytego w trakcie prac poszukiwawczych, 33 nowe zatwierdzone projekty robót geologicznych, 7,5 tys. zatrzymanego surowca na granicach – to najkrótsze podsumowanie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” za 2016 r. opublikowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny. Z dorocznego raportu PIG wynika, że geologiczne zasoby bilansowe na koniec 2016 r. nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 1 138.95 t bursztynu w 8 udokumentowanych złożach: Górka Lubartowska – 1088 t, Możdżanowo – 10 t, Przeróbka-SL – 17,05 t (przemysłowe: 16,78 t), Smołdzino – 0,6 t, Stegna – 1,4 t, Sztutowo-p.1 – 10,3 t, Sztutowo-p.2 – 8,9 t, Wiślinka 1 – 2,7 t. W ubiegłym roku w trakcie prac poszukiwawczych wydobyto 1842 kg bursztynu, w tym: 38,5 kg w woj. zachodniopomorskim, 1730 kg w woj. pomorskim oraz 73,5 w woj. lubelskim. Zainteresowanie wydobyciem rośnie – w samym tylko woj. pomorskim zatwierdzono 31 nowych projektów robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż bursztynu, zaś w woj. zachodniopomorskim – 2. Koncesja na wydobycie surowca bursztynowego jest niezmiennie tylko jedna – została udzielona firmie Baltex Minerały i dotyczy złoża Przeróbka-SL. W 2016 r. nie była tam prowadzona eksploatacja (bursztyn wydobywany jest przy okazji...

Dane kontaktowe

 • ul. Ogrodowa 31, 05-092 Łomianki, Polska
 • +48 22 751 76 19
 • 501 733 773
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Producent biżuterii

Bądź z nami

FacebookTwitterGoogle BookmarksNasza Klasa
Do góry strony
jantarstudio-innowacyjna gospodarka  

jantarstudio unia regionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego